Política de privadesa

La simple visita a aquest lloc web no implica que lusuari estigui obligat a facilitar les seves dades personals. En cas que l'usuari faci alguna de les accions que impliquin un tractament de les seves dades personals aquestes seran tractades de forma lleial, transparent i amb estricte respecte a les disposicions contingudes al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, General de Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la resta de normativa aplicable a cada moment a l'Espai Econòmic Europeu.

Aquesta Política de Privadesa regula la recollida i el tractament de les dades personals que siguin proporcionades pels usuaris del lloc web, quan accedeixin, naveguin o facin ús de les funcionalitats del mateix.

En compliment del que disposa l'article 13 RGPD us informem:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

MENORCA REPUBLIC, S.C. con NIF:J67972570 y domicilio en Camí de Maó 31, 07760 Ciutadella de Menorca

Número de telèfon:611074107

Email de contacte:info@menorcarepubllic.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 • Compres i devolucions:Farem servir les teves dades identificatives, de contacte, adreça d'enviament i de pagament a efectes de poder executar el contracte de compravenda on tu ets part. D'aquesta manera la finalitat principal és mantenir la relació contractual amb l'usuari, gestionar la tramitació de la comanda, així com l'enviament del producte desitjat. Alhora, realitzem estudis estadístics, enviament de publicitat sobre productes, descomptes i promocions de MENORCA REPUBLIC. Finalment, i en compliment d'obligacions legals de MENROCA REPUBLIC farem servir les teves dades serveis de recerca, descobriment i prevenció del frau.

 • Contacte i consultes:Farem servir les teves dades identificatives i de contacte a efectes de resoldre els dubtes o consultes que puguin sorgir-te en navegar pel nostre lloc web així com els productes oferts per MENORCA REPUBLIC, així com en aquells casos en què decideixis col·laborar amb nosaltres.

 • Butlletí oButlletí informatiu:Farem servir les teves dades identificatives i de contacte a l'efecte d'enviar-te publicitat sobre els productes, descomptes i promocions de MENORCA REPUBLIC sempre que així ho desitgis.

 • Galetes: El lloc web disposa de tecnologia per a la implantació d'arxius anomenats cookies a l'equip de l'usuari. Les cookies s'utilitzen per millorar la seva experiència de navegació a la nostra web, analitzar la navegació dels usuaris i poder oferir continguts personalitzats. En qualsevol cas, poden ser bloquejades o deshabilitades a través de les opcions de configuració del navegador. Si voleu més informació podeu consultar la nostraPolítica de Galetes.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 • Per a l'ús de les teves dades en totes les gestions relatives a la compra de productes, ho fem emparant-nos en l'execució d'un contracte on tu formes part. Això és, tractarem les teves dades en virtut del que disposa l'article 6.1 b) RGPD.
 • Pel que fa a l'ús de les vostres dades per a contacte i consultes, ho fem en virtut de l'interès legítim que té MENORCA REPUBLIC a donar-te un tracte atent i personalitzat, així com per valorar possibles col·laboracions amb altres professionals. D'aquesta manera, tractem les vostres dades d'acord amb el que preveu l'article 6.1 f) RGPD.
 • Els usos que donem a les teves dades personals per a publicitat i campanyes promocionals i de descompte els farem perquè tu ho has consentit. D'aquesta manera, només tractarem les teves dades en aquest sentit quan ens donis el teu consentiment així com mentre no el retiris. Així doncs, tractarem les teves dades amb motiu del que disposa l'article 6.1 a) RGPD. El mateix passa amb lús deCookiesno necessàries per navegar, per les quals et sol·licitem el teu consentiment.

DESTINATARIS DE LES TEVES DADES

Amb motiu de les compres que facis al nostre lloc web, les teves dades podran ser comunicades als següents destinataris:

 • Entitats bancàries per al pagament les compres mitjançant targeta, així com altres entitats vinculades a qualsevol altre mètode de pagament facilitats al lloc web.
 • Institucions que presten serveis de recerca, descoberta i prevenció del frau, així com la minimització del risc de la seva comissió, sobre la base de l'interès legítim reconegut per la normativa vigent.
 • A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas que hi hagi alguna reclamació.
 • A aquelles empreses transportistes que puguin tenir encarregat l'enviament als clients de les comandes corresponents. Aquests destinataris poden estar ubicats dins del territori espanyol com fora del mateix, però sempre dins de l'Espai Econòmic Europeu.
 • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les forces i cossos de seguretat així com a les autoritats judicials quan així correspongui.
 • A les administracions públiques a què hàgim de facilitar informació amb motiu del compliment de les nostres obligacions legals.
 • Entitats que ens presten serveis decorreuper a enviaments de publicitat i campanyes promocionals.

En qualsevol cas, les dades a què tinguin accés els tercers amb què intermediem per prestar el nostre servei es realitzaran en estricte compliment del que disposa el RGPD LOPDGDD i la resta de normativa aplicable en cada moment.

En cap cas les vostres dades seran transferides a empreses o organitzacions internacionals fora de l'Espai Econòmic Europeu. En cas que aquest fet canviï, t'informarem d'això actualitzant aquesta política de privadesa i adoptant els mecanismes necessaris per legitimar aquests tractaments de les teves dades.

MENORCA REPUBLIC assumeix el seu compromís a assegurar la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús a part dels descrits sense mediar consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només us demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzades per a aquest fi, sense sorpreses.

CONSERVACIÓ DE LES TEVES DADES

Les teves dades seran conservades en funció de la finalitat per a la qual van ser recollides i tractades:

 • Compres i devolucions:conservarem les teves dades amb aquesta finalitat mentre es mantingui la relació comercial, un cop finalitzada la relació contractual, les dades seran conservades durant un termini de cinc anys a efectes de gestions tributàries així com per cobrir possibles responsabilitats derivades de la compra.
 • Contacte i consultes:en aquest sentit, conservarem les vostres dades durant el termini prudencial d'un any, llevat que hi hagi altres terminis legalment aplicables.
 • Butlletí oButlletí informatiu: conservarem les teves dades mentre segueixis donat d'alta en aquesta funcionalitat del nostre lloc web, un cop retiris el teu consentiment deixarem de tractar les teves dades per enviar-te comunicacions comercials.

DRETS DELS INTERESSATS

En compliment de la normativa vigent, l'interessat té dret a:

 • Podreu sol·licitar informació sobre les dades de caràcter personal emmagatzemades que us concerneixin (accés)
 • Podreu sol·licitar que es corregeixi la inexactitud de les vostres dades personals. (rectificació)
 • Podreu sol·licitar l'eliminació o limitació del tractament de les vostres dades personals (supressió i limitació)
 • També podreu sol·licitar que se us posin a disposició les vostres dades personals en un format estructurat, corrent i de lectura mecànica.(portabilitat) així com a no ser objecte de decisions automatitzades.

Per a l'exercici de tots els teus drets ens pots enviar comunicació escrita, adjuntant el teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat a la següent adreça postal Camí de Maó 31, 07760 Ciutadella de Menorca.

De la mateixa manera, pots enviar-nos comunicació escrita adjuntant el teu DNI o document equivalent acreditatiu de la teva identitat a la següent adreça de correu electrònic:info@menorcarepublic.com.

En cas que considereu que d'alguna manera hem desatès o vulnerat els vostres drets, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent, com l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es).