Avís legal

Dades identificatives
En compliment amb el deure informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

Menorca Republic és una marca dedicada a la venda de Roba Online titular del lloc webhttps://menorcarepublic.com/.

Menorca Republic és propietat de MENORCA REPUBLIC, SC , amb NIF J67972570 i domicili a efecte de notificacions al Camí de Maó 31; 07760, Ciutadella

Email de contacte:inof@menorcarepublic.com


Usuaris
L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d'ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s'escau, resultin de compliment obligat.

Ús del portal
www.menorcarepublic.com proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Menorca Republic, oa tercers a què l'USUARI pot tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Menorca Republic ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
Provocar danys als sistemes físics i lògics de Menorca Republic, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

Propietat Intel·lectual i Industrial
Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de Menorca Republic per si mateix o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
L'usuari té prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits a l'apartat anterior sense autorització expressa de Menorca Republic.

L'usuari s'abstindrà de fer servir mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i/o els seus continguts.

Menorca Republic no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers facin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'aquesta transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les conseqüències eventuals, danys o perjudicis que se'n puguin derivar, són de la responsabilitat exclusiva de l'usuari. Menorca Republic s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de cerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Menorca Republic es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualsevol ús il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.


Exclusió de garanties i responsabilitat
Menorca Republic no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions
Menorca Republic es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma com aquests apareguin presentats o localitzats al portal.

Enllaços
En cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hiperenllaços cap a altres llocs d'Internet, Menorca Republic no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Menorca Republic assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret dexclusió
Menorca Republic es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les Condicions Generals d'Ús.

Generalitats
Menorca Republic perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada
Menorca Republic podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. En qualsevol cas, les modificacions que puguin ser rellevants per als seus interessos seran actualitzades en aquest avís legal i condicions generals d'ús, per la qual cosa us recomanem que consulteu aquestes bases amb regularitat.

Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Menorca Republic i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum conforme a l'art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Condicions de compra

L'usuari accepta expressament l'emissió de la factura en suport electrònic, si bé podrà indicar-nos en qualsevol moment la voluntat de rebre una factura en suport paper, enviant un correu electrònic a l'adreça info@menorcarepublic.com amb l'assumpte "Vull la meva factura a paper"; en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format a l'adreça de facturació indicada a la seva comanda.